4447.

Jókai, Anna
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1979. 240 s.
Edice: Tvorba národov