40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou - filmy : Metodická pomůcka pro vnitřní potřebu.

Krajský podnik pro film, koncerty a estrády, 1984. 27 s.