40 rokov národného podniku Pleta v Banskej Štiavnici.

Matošová, Eva
Osveta, 1990. 1 sv. (nestránkováno)