40 najdôležitejších burín. Diel 1.

Vanek, Gašpar; Zelený, Bedřich
1. vyd. 1965. 20 s.