40 let Závodů Jana Švermy v Brně 1918-1958.

Jiránková, A
Závody J. Švermy, 1958. 132 s.