4. pluk Prokopa Velikého : [1917-1920].

Pleský, Metoděj
2. vyd. nákladem vlastním, 1936. 446, [VI] s.