4. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu 1976 : Banská Bystrica, Oblastná galéria 29.8.-31.10.1976.

Biednik, Paĺo
Oblastná galéria, . 1 sv. (nestr.)