3x spravodlivosť : Odpočívaj v pokoji, Katarína : Pamatáte se na Paca ? : Tvoja láska a moja mladost.

Exbrayat, Charles
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1979. 490 s.
Edice: Spoločnosť priateľov krásných kníh