3x Aleš Cibulka: Nataša Gollová 1,2, Zdenka Sulanová

Aleš Cibulka
Sláfka, .