38. Výroční zpráva Deylova ústavu pro slepé aneb Zemského spolku pro výchovu a opatřování slepých v Čechách za rok 1946.

Deylův ústav pro slepé, 1947. 15 - 1 s.