37. výroční zpráva Státního reálného gymnasia ve Vyškově za školní rok 1938-39 : od zřízení ústavu čtyřicátý.

Státní reálné gymnasium ve Vyškově, 1939. 33 s.