365 polodenních výletů z Prahy.

il. Plaček, Václav
2., přeprac. vyd. Klub českých turistů, 1896. 64 s., [3] s. obr. příl