365 odpoledních výletů z Prahy.

Kurz, Vilém
3., přeprac. vyd. Klub českých turistů, 1900. 64 s., [2] s. příl