365 odpoledních výletů z Prahy.

Hevera, Čeněk; Kurz, Vilém
4. přeprac. vyd. Klub čes. turistů, 1912. 96 s.