320 rokov trenčianského gymnázia, 50 rokov slovenského gymnázia, 20 rokov študentského súboru Trenčan.

Stredná všeobecnovzdel. škola, 1969. 216, 28 s.