304 zajímavých zapojení. Díl 1, Audio a video; hudba; počítače a přídavná zařízení; různé.

1. čes. vyd. HEL, 1998. 207 s.