30. výročí protržení přehrady na Bílé Desné.

M[ístní] N[árodní] V[ýbor, 1946. [13] s.