30 rokov Rudné bane, národný podnik Banská Bystrica.

Osveta, 1977. 234 s., [12] s. obr. příl