30 rokov prevádzky vodného diela Orava.

Jambor, Augustin
Min. lesného a vodného hospodárstva SSR, 1984. 68 s.