30 rokov ľudovoumeleckého družstva Rezbár v Rajci.

[nákl. vl.], 1982. 1 sv. (nestr.)