30 let Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně : sborník.

1. vyd. Muzejní a vlastivědná společnost, 1989. 380 s.
Edice: Vlastivědná knihovna moravská ; Sv. 61