30° 49° Kleneč pod Čerchovem : [Generální mapa] : Poštovní a telegrafní stanice, cihelny, kruhovky, vápenky a lomy, jakož i okresní hranice, nejsou zakresleny : Měřítko 1:200 000.

5. vydání. Vojenský zeměpisný ústav, 1938. 1 mapa