3. ročenka finančních zaměstnanců s diářem na rok 1929.

Finanč. zaměstnanec, 1928. 472 s.