2x v Paříži.

Cimický, Jan
2., autoriz. vyd. Rodiče, 2002. 269 s.