2x inšpektor Hjelté.

Kienast, Wolfgang
1. vyd. Východoslov. vydav, 1982. 107 s.