28. výroční zpráva Státní československé reálky v Příbrami za školní rok 1937-38.

Státní reálka, 1938. 43 s.