28. říjen.

Medek, Rudolf
Památník odboje, 1923. 30 s.