28. říjen 1918 : předpoklady a vývoj našeho odboje domácího v československé revoluci za státní samostatnost národa. Díl 1.

Soukup, František
Svěcený, 1928. 570 s.