28. říjen 1918-1936.

Kavulok, Jiří
Moravskoslezské slovo, 1936. 98 s.