28. pluk "Pražské děti" : osmadvacátníci, veselí kluci, ve válečné vichřici.

Rélink, Karel
Nebeský a Beznoska, 1932. 301 s.