26 mladých výtvarných umělců Olomoucka : Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, duben-květen 1980 : Krajské vlastivědné muzeum- Oblastní galerie výtvarných umění v Olomouci, červen-červenec 1980 : katalog výstavy.

Okresní vlastivědné muzeum, 1980. 1 nestránkovaný sv