250 let gymnasia v Mladé Boleslavi : [jubileum 250 let latinských škol V Kosmonosích a Mladé Boleslavi : 1688-1938 : almanach.

ed. Slánský, Josef
[nákladem ústavu], 1938. 282, [iv] s.