25 let Státního ústředního archivu v Praze : (příspěvky z odborného semináře konaného ve dnech 19. a 20. září 1979).

ed. Babička, Vácslav; ed. Žabka, K; ed. Kalina, Tomáš
Státní ústřední archiv v Praze, . 226 s.