25 let práce Československé strany socialistické. [Díl 1].

Ústřední výkonný výbor Československé. strany socialistické, 1922. 168 s.