25 let Československého unitářství 1923-1948.

Nábož. spol. čs. unitářů, 1948. 67 s.