24. září 1922 : hrst vzpomínek na zájezd presidenta T.G. Masaryka do okresu Holického.

ed. Pospíšil, Otokar
Okres. správní komise, 1923. 59 s., 1 l