24 povinných lidových písní : pro 3.-8. postup. roč. nár. škol. : učeb. pro nár. šk.

Stát. nakl, 1947. 16 s.