23 slovenských a slováckých písní.

3.vyd. Tiskem benediktinské knihtiskárny, 1912. 61 s.