23. přehradní dny : [Celost. konf.] Tábor 1992, Čs. přehradní výbor [a] Česká vědeckotechn. vodohosp. společ. : Sborník. Část 2, Odborné referáty, problematika provozu nádrží a přehrad a další sdělení.

Československý přehradní výbor, 1992. 207 s.