23. MFF [Mezinárodní filmový festival], Karlovy Vary 1982 : 23rd IFF [International Film Festival], Karlovy Vary 1982 : [Festivalový sborník].

il. Kouba, Karel; il. Mirvald, Miroslav
Čs. filmový ústav, 1984. 239 s.