23. mezinárodní eucharistický kongres ve Vídni r. 1912 : Původní zpráva české sekce.

V. Kotrba, 1912. 367 s.