222 príkladov z deskriptívnej geometrie.

Pethes, Endré
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1967. 261 s.
Edice: Edícia teoretickej literatúry