222 dní rukojmími Jeho Výsosti belgického krále.

Gajda, Jaroslav
AOS, 2002. 242, 55 s.