22. MFF- Mezinárodní filmový festival, Karlovy Vary '80 : 22. IFF-International Film Festival at Karlovy Vary '80 : [Festivalový sborník].

ed. Hábová, Milada; ed. Vávrová, Jitka
Čs. filmový ústav, 1982. 238 s.