22. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2006 : plakát/firemní/informační a reklamní grafika : 13.6-15.10. 2006.

Moravská galerie v Brně, 2006. 220 s.