21. výroční zpráva Moravskoslezské akademie věd přírodních (Akademia scientiarum naturalium Moravo-Silesiaca).

Vašíček, Antonín
[nákl. vl.], 1949. 115, [1] s.