21 nevyvratitelných zákonů leadershipu : následujete je a lidé vás budou následovat.

Maxwell, John C
Rev. & aktualiz. vyd. Kontakt.cz, 2007. 260 s.