21. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2004 : grafický design, ilustrace a písmo v knihách, časopisech, novinách a nových médiích : [Moravská galerie v Brně], 15.6.-24.10.2004 = 21th international biennale of graphic design in Brno : graphic design, illustration and type in books, magazines, newspapers and new media.

ed. Konečná, Michaela
Moravská galerie, 2004. 235 s.