21.8.1968 : okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy = occupation of Czechoslovakia by troops of the Warsaw pact = die Okkupation der Tschechoslowakei von den Truppen des Warschauer Vertrages = okkupacija Čechoslovakii vojskami stran Varšavskogo dogovora.

Kratochvil, Jan; Povolný, Daniel
Meadow Art, . 149 s., [10] s. obr. příl