208. a 209. výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar : listopad-prosinec 1957 výstava členů, leden 1958 výstava hostů : výstavní síně Hollara : [Katalog výstavy.].

SČUG Hollar, 1957. 1 sv. (nestránkováno)